Wednesday, April 29, 2009

Sasori's retirement show

Venue: Shinjuku Face
Promotion: Gokuaku Chimatsuri

Fujii Miyuki vs Hirota Sakura (one-night comeback)
Dump Matsumoto & Sasori vs Uematsu Toshie & Cherry
Sasori vs Takahashi Nanae

Digest video


uploaded by jiangdaoM1976

Sunday, April 12, 2009